Zarezerwuj

Online

Przyjazd

21 cze 2024

Wyjazd

22 cze 2024

Polityka prywatności


Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanym dalej RODO każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 i 14 RODO

Informacja dla klientów/gości
oraz innych osób przebywających na terenie obiektu
VILLA RUBINSTEIN
Al. Ks. Bursche 46, 43-460 Wisła

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych „Administrator” jest Villa Rubinstein prowadzona przez MALAYA Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ul. Adama Mickiewicza 18 lok.6.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu wykonania usługi hotelarskiej oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
  • Pensjonat będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu niezbędnym do wykonania umowy (umowa o świadczenie usług hotelarskich) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (rezerwacja pobytu).
  • Zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing produktów lub usług własnych, dostosowanie usług do wymagań gości, dochodzenie należności).
  • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej np. ofert marketingowych za pomocą poczty elektronicznej bądź poprzez wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  • Firmy świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne
  • Firmy księgowe świadczące usługi obsługi księgowej
  • Firmy transportowe i taksówkarskie w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej
  • Firmy oraz kancelarie prawnicze.
 6. Informujemy iż nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Okres przechowywania danych osobowych:
  • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
   • wypełnienia obowiązku prawnego „Administratora” (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  • Dane pozyskane w związku z monitoringiem będziemy przechowywać przez okres ………. dni od dnia utrwalenia następnie zostaną one trwale usunięte.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Gdy uzna Pan/Pani, iż Administrator, przetwarza dane osobowe w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o usługi hotelarskiej.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Zasady bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa mobile Zasady bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa mobile